Top אופנה

הפאי תפוחים הוא פאי תפוחים קלאסי, מסורתי אמריקאי, עוגה כי שתחילתה פעמים של המתנחלים, וכי היום בארצות הברית היא עד כמה לאייקון תרבותי נקרא בדרך כלל אמריקן פאי. הפאי האפל ...