Top אופנה

את חביתיות הקרנבל הן עוגה קלסית ממוצא וונציאני כי הוא מוכן בתקופה זו, וזה מטוגן, כדורים רכים והריחניים של בלילה, הם מפיצים קצת ברחבי צפון איטליה ערוכים עם אינספור וריאציות, ...